ร่วมงานกับเรา

โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในที่สุดโรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษาจะขยายเติบโตสำหรับการรองรับนักเรียนกว่า 550 คน โดยผู้เรียนจะได้เรียนในหลักสูตรระบบสองภาษาที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นเส้นทางสู่โรงเรียนระดับมัธยมที่ยอดเยี่ยมทั่วประเทศ

โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา คาดหวังให้คุณครูทุกคนเป็นแบบอย่างของค่านิยมของเรา เป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน เป็นผู้ที่เข้าใจคุณค่าของการศึกษาในการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม เป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตา เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีคุญธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งดีๆ สำหรับชุมชมโรงเรียน

ขั้นตอนการสมัคร

ท่านที่สนใจสามารถส่ง CV/Resume เข้ามาที่ pongsak@imperialschool.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษาในวันและเวลาทำการ

นโยบายข้อมูลที่สำคัญ

เป้าหมายหลักของนโยบายการรับสมัครบุคลากรของโรงเรียน มีดังต่อไปนี้:

หน้าถัดไป