คุณแม่จันทราวรรณ บัวหลวง, น้องไบร์ท

คุณแม่ได้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านวิชาการ เช่น คณิตศาสตร์ จากที่ไม่มีเลยหรือไม่เข้าใจ ก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนรวมถึงด้านภาษาเช่นกัน

ขอขอบคุณทาง Teacher อนุบาล ที่เริ่มปูพื้นฐานให้ดีมากๆ โดยพอเริ่มเรียนชั้นประถม ทางน้องไบร์ทก็สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วเข้าใจในการเรียน