คุณแม่อัญรัตน์ น้องสิบทิศ, น้องร่มเกล้า

ชอบโรงเรียนนี้ในส่วนวิชาการ คือสอนไว และจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนไม่มาก ทำให้ Teacher ดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึงค่ะ  สถานที่สะอาด ปลอดภัย มีบรรยากาศที่ดี และสังคมที่ดี ทั้งตัวเด็กและผู้ปกครองค่ะ